Medycyna PZWL.pl

PZWL

Nowoczesne rozwiązania w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym

Profilaktyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną (ang. Healthcare-Associated Infections, HAI), obok właściwego rozpoznawania i leczenia, jest priorytetem wszystkich działań określanych ogólnie jako nadzór nad zakażeniami w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Zasady i poziomy profilaktyki powinny być jasno określone w dobrze przygotowanych, opartych na dowodach naukowych (EBM – Evidence Based Medicine) procedurach, zgodnych z rekomendacjami towarzystw naukowych i uwarunkowaniami prawnymi.

 Zapraszamy do pobierania artykułu dr n. med. Małgorzaty Fleischer z najnowszego numeru „Zakażeń szpitalnych” PZWL!

„Zakażenia Szpitalne” to specjalistyczny magazyn adresowany do lekarzy, pielęgniarek i położnych, ale też wszystkich osób zainteresowanych problematyką zakażeń w opiece medycznej, ich profilaktyką oraz specjalistycznymi programami zdrowotnymi z tej dziedziny. Publikacja kompleksowo omawia rozmaite aspekty związane z problematyką zakażeń – diagnostyki laboratoryjnej, higieny szpitalnej i dekontaminacji, antyseptyki, a także zasad bezpiecznej pracy personelu medycznego, w szczególności profilaktyki zakażeń, na które może on być narażony w codziennej pracy. 

W tym numerze:

  • lek. Waldemar Ferschke, Ocena skuteczności mikrobiologicznej preparatów dezynfekcyjnych w świetle aktualnych i proponowanych norm europejskich.
  • dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach Zakażenia miejsca operowanego – nadzór i kontrola z wykorzystaniem narzędzi standaryzowanych. Okołooperacyjna Karta Kontroli.
  • dr n. med. Beata Mączyńska, Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa – ważny element zapobiegania zakażeniom w szpitalu. 
  • dr n. med. Rafał Krygier, Zrozumieć Clostridium difficile.

Bezpłatny newsletter

Zapisz się na newsletter i pobierz bezpłatne materiałyPrzejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy

FB