Medycyna PZWL.pl

PZWL

Opis przypadku chorej na czerniaka leczonej ipilimumabem po progresji w trakcie leczenia pembrolizumabem

Admin

Autor: Joanna Stepniak Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Czerniak to złośliwy nowotwór wywodzący się z melanocytów, którego odsetek zachorowań stale rośnie. Rokowanie w przypadku rozpoznania choroby w stadium uogólnienia jest bardzo niekorzystne Leczenie chorych na zaawansowanego czerniaka stanowi prawdziwe wyzwanie terapeutyczne. Schemat leczenia zależy od możliwości wynikający z finansowania nowoczesnych terapii. Aktualnie leczenie pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych uległo diametralnej zmianie. W ciągu 5 lat do arsenału leków stosowanych w leczeniu choroby uogólnionej dołączyły leki ukierunkowane molekularnie i immunoterapeutyki. Umożliwiło to wydłużenie życia chorych z tym rozpoznaniem, ale też dostarczyło i nadal dostarcza nowych wyzwań diagnostycznych i terapeutycznych.

Podaj kod dostępuPrzejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy