Medycyna PZWL.pl

PZWL

Biofizyka. 500 pytań testowych

Zbiór zadań „Biofizyka. 500 pytań testowych” powstał na wyraźne zapotrzebowa­nie studentów, którzy wielokrotnie zgłaszali brak tego typu publikacji. Na uczel­niach medycznych testy wielokrotnego wyboru to obecnie jedna z najczęściej stoso­wanych form weryfikacji zakresu nabytej wiedzy. Samodzielne ich rozwiązywanie prowadzi do wprawy oraz umożliwia obiektywną i szybką samoocenę posiadanych wiadomości. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, postanowiliśmy oddać do rąk naszych Czytelników niniejszą pozycję. 

Publikacja przeznaczona jest dla studentów uniwersytetów i innych uczelni me­dycznych. Powstała z uwzględnieniem obowiązujących standardów nauczania biofizyki, głównie na kierunkach lekarskich i stomatologii, oraz na podstawie doświadczeń dydaktycznych autorów będących wykładowcami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Może stanowić pomoc w nauce biofizyki również dla studentów ratownictwa medycznego, elektroradiologii, audiofonologii, położnic­twa, pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, gdzie jest wykładany ten przedmiot.

Zaproponowany zestaw pytań został przygotowany tak, aby w ramach danej tema­tyki poruszana sekwencja zagadnień stanowiła logiczną, spójną całość. Przejścia pomiędzy tematami są płynne. Tytuły kolejnych działów pozwalają Czytelnikowi zorientować się jedynie, jaki jest ich podstawowy zakres tematyczny. Zapropono­wane pytania i zadania wymagają często integracji wiedzy dotyczącej kilku zagad­nień. Książka zawiera pytania o charakterze jakościowym, jak również zadania wymagające zarówno wiedzy, jak i umiejętności rachunkowych. Stopień trudności części zadań (oznaczonych *) przekracza zwykłe standardy egzaminacyjne. Sądzi­my jednak, że przemyślenia poczynione podczas ich rozwiązywania mogą pomóc w lepszej integracji nabytej wiedzy.

Każde z zaproponowanych przez nas pytań czy zadań zawiera tylko jedną prawi­dłową odpowiedź. Odpowiedzi umieszczone zostały na końcu książki.

Mamy nadzieję, że oddany do rąk Czytelników zbiór zadań będzie stanowił pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu posiadanej już wiedzy, jak również pozwoli zidentyfikować zagadnienia wymagające dodatkowej uwagi.

Dziękujemy naszym studentom, na których prośbę publikacja ta powstała. Pra­gniemy również podziękować panu profesorowi Jackowi Przybylskiemu, kierow­nikowi Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Wydawnictwu Lekarskiemu PZWL w Warszawie za wszelką pomoc w wydaniu zbioru zadań, który oddajemy do rąk Czytelników. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi krytyczne, które pozwolą nam poprawić i udoskona­lić kolejne jego wydanie.

Autorzy

Piotr Jeleń, Maria Sobol, Jakub Zieliński

Oceń

  • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

 

Komentarze

Zobacz także

Dieta bezGLUTENOWA. Co wybrać? – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha

Obecnie znanych i rozpoznawalnych jest wiele chorób glutenozależnych. Do najbardziej znanych zalicza się celiakię (chorobę trzewną). Jest to wyjątkowa choroba autoimmunizacyjna, gdyż wiadomo, jaki czynnik ją wywołuje – gluten. W ciągu dwóch ostatnich dekad obserwujemy wzrost częstości i zmienność manifestacji klinicznych celiakii, która uwarunkowana jest prawdopodobnie czynnikami środowiskowymi: żywieniem, zmianami mikrobioty jelitowej, infekcjami, zwiększoną przepuszczalnością błony śluzowej jelita bądź innymi czynnikami epigenetycznymi.

Czytaj więcej

Do pobrania


Przejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy