Medycyna PZWL.pl

PZWL

Kompendium farmakologii pod red. Prof. Dr. hab. n. med. Waldemara Jańca

W IV wydaniu Kompendium farmakologii szerzej omówiono wszystkie podstawowe zagadnienia współczesnej farmakologii oraz w zwięzły sposób scharakteryzowano sposoby oddziaływania leków na procesy transmisji receptorowej i neuronalnej. Sprecyzowano także mechanizmy działania hormonów, neurohormonów i cytokin. Poszerzony rys historyczny umożliwia ogólne spojrzenie na kształtowanie się teorii działania leków i kierunków działań terapeutycznych. W celu przybliżenia zagadnień mechanizmów działania i farmakodynamiki leków w określonych jednostkach chorobowych opisy wielu grup leków poprzedzono omówieniem podstaw patofizjologicznych lub kliniczną charakterystyką procesów chorobowych, w których dana grupa leków znajduje zastosowanie.

We wszystkich rozdziałach znalazły się nowe leki wprowadzone do lecznictwa w latach 2010–2015. Uwzględniono także ich zastosowanie w realizowanych współcześnie metodach terapii. Scharakteryzowano przyjęte zalecenia do leczenia nadciśnienia, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i innych chorób. W opisie aktualnie stosowanych leków i poszczególnych grup terapeutycznych w bardziej precyzyjny sposób uwzględniono podziały chemiczne lub terapeutyczne. Przedstawienie podziałów leków pod względem chemicznym pozwoliło na ukazanie ścisłej zależności między mechanizmem działania leków a ich budową chemiczną. Przy opisie poszczególnych substancji czynnych zastosowano nazewnictwo międzynarodowe (INN), zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), oraz nazewnictwo podane w aktualnie obowiązującym Urzędowym wykazie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Zamieszczenie obok nazw międzynarodowych leków także nazw handlowych oraz postaci i dawek leków pozwoli na zapoznanie się z dostępnym asortymentem leków i na praktyczne wykorzystanie tych danych przy świadczeniu usług lekarskich i farmaceutycznych.

Zwięzła forma i szeroki zakres tematyczny, obejmujący najważniejsze aktualne zagadnienia farmakologii, umożliwi studentom wydziałów uniwersytetów medycznych zapoznanie się z praktycznymi aspektami terapii i pozwoli na szybki przegląd stosowanych obecnie leków. W aktualnym wydaniu książki poprawiono układ redakcyjny. Teksty uzupełniające, charakteryzujące procesy chorobowe i podstawy molekularnych mechanizmów działania leków, wyróżniono mniejszą czcionką. Rozwiązanie wielu trudnych zagadnień, które pojawiły się przy opracowaniu tego podręcznika, było możliwe dzięki rzeczowej współpracy z redaktorami Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

Z przedmowy Prof. Dr. hab. n. med. Waldemara Jańca

Zapraszamy do pobierania rozdziału z tej publikacji: Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowy, który udostępniamy Państwu na naszej stronie.

Oceń

  • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

 

Komentarze

Zobacz także

Recenzja podręcznika „Farmakologia: repetytorium” pod redakcją Ryszarda Korbuta

Jak efektywnie uczyć się farmakologii? Metod jest tak wiele, jak książek, po które możemy sięgnąć chcąc dobrze wypaść na egzaminie bądź przypomnieć sobie niezbędne podstawy już w trakcie naszej praktyki lekarskiej. Sęk w tym, by znaleźć właśnie te podręczniki, dzięki którym nauka staje się przyjemna, a powtarzanie łatwe i szybkie. Tym razem pod lupę wzięliśmy podręcznik „Farmakologia. Repetytorium” pod redakcją naukową Ryszarda Korbuta.

Czytaj więcej

Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa – ważny element zapobiegania zakażeniom w szpitalu

Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa jest jednym z ważnych elementów zapobiegania i ograniczania szerzenia się zakażeń szpitalnych. W niektórych zabiegach w zależności od klasyfikacji pola operacyjnego jest praktycznie niezbędna, zwłaszcza jeśli pacjent jest obarczony wieloma czynnikami ryzyka, zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia działania niepożądanego.

Czytaj więcej

„Medyczne czynności ratunkowe” – recenzja

Ratownictwo Medyczne to temat o którym ukazało się bardzo wiele pozycji książkowych. Jedną z najnowszych książek jest repetytorium: „Medyczne czynności ratunkowe” pod redakcją Przemysława Paciorka i Amelii Patrzała.

Czytaj więcej

Do pobrania


Przejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy