Medycyna PZWL.pl

PZWL

Immunoterapia czerniaków

Admin

Ostatnie lata stanowią rzeczywisty przełom w leczeniu uogólnionym czerniaków co jest związane z rozwojem immunoterapii oraz leczenia ukierunkowanego molekularnie. W Polsce w ramach programów lekowych dostępnych jest obecnie siedem spośród nowych terapii, w tym spośród leków immunomodulujących – ipilimumab, pembrolizumab i niwolumab.

Podaj kod dostępu



Przejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy