Medycyna PZWL.pl

PZWL

IV SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Nikodem
Nowość

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, która organizowana jest cyklicznie co 2 lata przez Klinikę Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. W nowej formule szkoły obok zagadnień dotyczących postępów wiedzy endokrynologicznej i diabetologicznej i jej praktycznemu zastosowaniu, znalazły się również częste u dzieci i młodzieży zaburzenia homeostazy ustroju. Będą one przedstawione i obrazowane przypadkami klinicznymi przez wybitnych specjalistów z licznych dziedzin pediatrii na sesjach odbywających się pod wspólnym hasłem „Miejsce endokrynologii i diabetologii dziecięcej w opiece pediatrycznej”. Przewidziana po każdej sesji dyskusja z udziałem uczestników szkoły będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.
Do zobaczenia w Krakowie na przełomie września i października 2016 roku.

Więcej informacji: http://www.symposium.pl/index.php?a=konferencja&b=tekst&text_id=503&konf_id=67

 

CZWARTEK  29.09.2016   "Postępy endokrynologii i diabetologii dziecięcej"   

 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-10.45 (105 min.)  Sesja 1 Co nowego w endokrynologii i diabetologii ?– opinie konsultantów krajowych

Przewodniczący: prof. dr hab. med. J. B. Starzyk, dr hab. med. M. Hilczer

Co nowego w endokrynologii i diabetologii dziecięcej ? prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak - Konsultant Krajowy w dziedzinie  endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (wykład 30 min.) 

Co nowego w tyreologii dziecięcej i młodzieżowej ?  prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii  (wykład 30 min.) 

Sztuczna trzustka. Nadzieja czy rzeczywistość?  prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek - Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii  (wykład 30 min.)  

Dyskusja (15 min.)

 

10.45-12.30 (105 min.)  Sesja 2  Postępy w diagnostyce molekularnej

Przewodniczący: prof. dr hab. med. W. Młynarski, dr hab. med. A. Kędzia

Diagnostyka molekularna w diabetologii prof. dr hab. med. Maciej Małecki (wykład 30 min.)

Podstawy genetyki klinicznej prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk (wykład 30 min.)

Obrazowanie molekularne w endokrynologii i diabetologii z zastosowaniem technik radioizotopowych prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk (wykład 30 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

12.30-12.45  przerwa

 

12.45-14.15

Uroczyste otwarcie IV Szkoły PTEiDD

Parchy, dzioby, krosty, wrzody i przymioty w dawnej Polsce prof. dr hab. med. Janusz Skalski  (wykład 40 min.)

 

14.15-15.00  lunch

 

15.00-15.30 (30 min.) Wspólna Sesja Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej i Czasopisma Medycyna Praktyczna - Pediatria

Szczepienia ochronne u chorych z autoimmunizacyjnymi chorobami układu wydzielania wewnętrznego dr  med. Jacek Mrukowicz (wykład 20 min.)

Dyskusja (10 min.)

 

15.30-16.45 (75 min.) Sesja 3 Aktualne spojrzenie na otyłość i jej powikłania 

Przewodniczący: dr hab. med. M. Szalecki, prof. dr hab. med. M. Myśliwiec

Wpływ otyłości wieku niemowlęcego na  ryzyko występowania otyłości i jej powikłań u młodych dorosłych  prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Tendera (wykład 30 min.)

Postępy w leczeniu otyłości i jej powikłań dr hab. med. Artur Mazur (wykład 30 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

16.45-17.00    przerwa

 

17.00-18.15 (75 min.) Sesja 4 Aktualne spojrzenie na zaburzenia wzrastania i jego leczenie

Przewodniczący: prof. dr hab. med. E. Małecka-Tendera, prof. dr hab. med. M. Walczak

Diagnostyka niedoboru hormonu wzrostu i IGF-1 dr hab. med. Maciej Hilczer (wykład 30 min.)

Niskorosłość w następstwie SGA/IUGR jako nowe wskazanie do terapii hormonem wzrostu  dr hab. med. Andrzej Kędzia (wykład 30 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

PIĄTEK  30.09.2016  "Miejsce endokrynologii i diabetologii dziecięcej w opiece pediatrycznej"

 

8.30-10:00 (90 min.) Sesja 5 Zmiany hormonalne w stanach ciężkich

Przewodniczący:  dr hab. med. A. Szypowska, dr hab. med. A. Kucharska

Zespół niskiej T3 oraz niskich T3 i T4 dr hab. med. Elżbieta Petriczko (wykład 30 min.)

Patologiczna hiperglikemia dr hab. med. Agnieszka Szadkowska (wykład 30 min.)  

Zaburzenia czynności tarczycy u noworodka w stanie ciężkim - prezentacja przypadku klinicznego dr med. Adam Dudek (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

10.00-11:20 (80 min.) Sesja 6 Hipokalcemia

Przewodniczący:  dr hab. med. B. Pyrżak,  dr. hab. med. A. Gawlik

Endokrynologiczne przyczyny hipokalcemii  dr hab. med. Maria Kalina (wykład 30 min.)

Hipokalcemia w okresie noworodkowym  prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa (wykład 20 min.)

Hipokalcemia - prezentacja przypadku klinicznego dr med. Dorota Roztoczyńska  (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

11.20-11.30 przerwa

 

11.30-12.50 (80 min.) Sesja 7 Nadciśnienie tętnicze

Przewodniczący: prof. dr hab. med. L. Szewczyk, dr hab. med. M. Kalina

Endokrynologiczne przyczyny nadciśnienia tętniczego  prof. dr hab. med. Artur Bossowski (wykład 30 min.)

Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy typu 1 prof. dr hab. med. Barbara Głowińska-Olszewska (wykład 20 min.)

Nadciśnienie tętnicze u chorego na cukrzycę - prezentacja przypadku klinicznego dr med. Anita Horodnicka - Józwa  (15 min.)   

Dyskusja (15 min.)

 

12.50-14.10 (80 min.) Sesja 8  Kwasica metaboliczna 

Przewodniczący:  prof. dr hab. med. K. Ziora,  prof. dr hab. med. B. Głowińska-Olszewska

Endokrynologiczne przyczyny kwasicy metabolicznej  dr hab. med. Aneta Gawlik (wykład 30 min.)

Kwasica metaboliczna we wrodzonych wadach metabolizmu - przyczyny, zasady diagnostyki i  postępowania dr hab. med. Maria Giżewska (wykład 20 min.)   

Kwasica metaboliczna - prezentacja przypadku klinicznego  dr hab. med. Grażyna Deja (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

14.10-14.40  lunch

14.40-16.00 (80 min.) Sesja 9 Dyslipidemie u dzieci i młodzieży

Przewodniczący: prof. dr hab. med. A. Noczyńska, dr med. J. Nazim

Genetycznie uwarunkowane zaburzenia metabolizmu lipidów u dzieci - diagnostyka i leczenie prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec (wykład 30 min.)

Dyslipidemie w chorobach endokrynologicznych dr hab. med. Beata Pyrżak (wykład 20 min.)

Dyslipidemia - prezentacja przypadku klinicznego  dr hab. med. Anna Kucharska (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

16.00-18.30 (150 min.) Sesja 10 Endokrynologia w praktyce - spotkanie z ekspertem  

Przewodniczący: prof. dr hab. med. T. E. Romer, dr hab. med. M. Giżewska 

Postępowanie w ginekomastii  prof. dr hab. med. Krzysztof Kula (30 min. wykład interaktywny)

Funkcjonowanie psychiczne dzieci z zaburzeniami endokrynnymi - możliwości pomocy prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk  (30 min. wykład interaktywny)

Diagnostyka i leczenie opóźnionego dojrzewania płciowego dr hab. med. Ewa Barg (30 min. wykład interaktywny)

Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy (WPN) w Polsce  dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski (wykład interaktywny 20 min)

Wrodzony przerost nadnerczy - postępowanie z noworodkiem podejrzanym o chorobę  dr med. Maria Ginalska-Malinowska   (20 min. wykład interaktywny)

Inne niż WPN przyczyny niedoczynności nadnerczy u noworodka dr hab. med. Mieczysław Szalecki (20 min. wykład interaktywny) 

 

SOBOTA  01.10.2016  „Miejsce endokrynologii i diabetologii dziecięcej w opiece pediatrycznej"

8.00-9.20 (80 min.) Sesja 11 Hipoglikemia

Przewodniczący: prof. dr hab. med. B. Rymkiewicz-Kluczyńska, prof. dr hab. med. P. Jarosz-Chobot

Hipoglikemia u chorego na cukrzycę dr hab. med.  Agnieszka Szypowska (wykład 20 min.)

Metaboliczne przyczyny hipoglikemii  prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek (wykład 30 min.)

Hipoglikemia jako pierwsza manifestacja wielohormonalnej niedoczynności przysadki - prezentacja przypadku klinicznego dr med. Barbara Kalina-Faska (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

9.20-10.40       (80 min.) Sesja 12 Hiponatremia

Przewodniczący: prof. dr hab. med. A  Bossowski, dr hab. med.  I. Beń-Skowronek
Endokrynologiczne przyczyny hiponatremii  prof. dr hab. med. Piotr Fichna (wykład 30 min.)

Pediatryczne przyczyny hiponatremii  dr hab. med. Przemko Kwinta (wykład 20 min.)

Hiponatremia - prezentacja przypadku klinicznego dr med. Dorota Birkholz-Walerzak (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

10.40-10.50      przerwa

 

10:50-12:10 (80 min.) Sesja 13 Hipernatremia

Przewodniczący: prof. dr hab. med. P. Fichna, dr hab. med. E.Barg

Endokrynologiczne przyczyny hipernatremii dr hab. med. Iwona Beń-Skowronek (wykład 30 min.)

Pediatryczne przyczyny hipernatremii  prof. dr hab. med. Katarzyna Ziora (wykład 20 min.)

Hipernatremia - prezentacja przypadku klinicznego  dr med. Beata Wikiera (15 min.)

Dyskusja (15 min.)

 

12.10-14.30 (140 min.) Sesja 14  pod Patronatem Firmy Lilly  Diabetologia w praktyce - spotkanie z  ekspertem  

Przewodniczący: dr hab. med. A. Szadkowska, dr hab. med. G. Deja

Diagnostyka różnicowa cukrzyc  prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski (25 min. +10 min. dyskusja)

Samokontrola cukrzycy - glukometria i systemy ciągłego monitorowania glikemii  prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot (25 min. + 10 min. dyskusja)

Insulinoterapia u chorych z hiperglikemią jatrogenną  dr med. Joanna  Nazim (25 min. +10 min. dyskusja)

Postępowanie okołooperacyjne u chorych na cukrzycę  prof. dr hab. med. Anna Noczyńska (25 min. + 10 min. dyskusja)

 

14.30 Zakończenie  Szkoły

14.40 Lunch

SATELITARNA SESJA WARSZTATOWA DLA PIELĘGNIAREK I DIETETYCZEK

               "Pacjent z otyłością i cukrzycą w poradni i oddziale endokrynologii i diabetologii dziecięcej"

 

(1 października, sobota)

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ

ul. Św. Łazarza 16

 

9.15-10:45 (90 min.)  Sesja 1 Endokrynologia

Wskaźniki oceny rozwoju somatycznego dziecka  dr med. Monika Obara - Moszyńska (wykład 30 min.)

Diagnostyka i leczenie powikłań otyłości u dzieci i młodzieży  dr med. Małgorzata Wójcik (wykład 30 min.)

Test doustnego obciążenia glukozą - to wcale nie takie proste badanie ! piel. dypl. Rozalia Wajda (wykład 20 min.)

Dyskusja (10 min.)

 

przerwa 10.45-11.00

 

11.00-12.00 (60 min.)  Sesja 2  Diabetologia 

Obsługa pomp insulinowych (60 min.)

 

przerwa 12.00-12.10

 

12.10-14.30 (140 min.) Sesja 3 pod Patronatem Firmy Lilly  Diabetologia w praktyce - spotkanie z  ekspertem 

Przewodniczący: dr hab. med. A. Szadkowska, dr hab. med. G. Deja

Diagnostyka różnicowa cukrzyc  prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski (25 min. wykład + 10 min. dyskusja)

Samokontrola cukrzycy - glukometria i systemy ciągłego monitorowania glikemii  prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot (25 min. wykład + 10 min. dyskusja)

Insulinoterapia u chorych z hiperglikemią jatrogenną  dr med. Joanna  Nazim (25 min. wykład +10 min. dyskusja)

Postępowanie okołooperacyjne u chorych na cukrzycę  prof. dr hab. med. Anna Noczyńska (25 min. wykład + 10 min. dyskusja)

14.30 Zakończenie  Szkoły

14.40 Lunch

Oceń

  • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

 

Komentarze

Zobacz także

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku”, która odbędzie się 18 czerwca 2016 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Hotelu Mercure Grand. Liczne grono Ekspertów oraz Specjalistów podzieli się z Państwem doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z problematyką niepłodności.

Czytaj więcej

pixabay

Rehabilitacja w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Jóźwiak z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu tłumaczy, dlaczego wczesna rehabilitacja jest podstawowym elementem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jakie są cele tej terapii oraz przybliża sytuację finansową ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce.

Czytaj więcej

Do pobrania


Przejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy