Medycyna PZWL.pl

PZWL

Recenzja książki „Farmakologia w zadaniach. Receptura i postacie leków”

Admin
Nowość

„Farmakologia w zadaniach. Receptura i postacie leków” pod redakcją naukową dr hab. Anny Wiktorowskiej-Owczarek oraz dr Małgorzaty Berezińskiej to innowacyjny podręcznik do nauki farmakologii. W tym nowatorsko skonstruowanym skrypcie przedstawiono zadania, problemy, przypadki kliniczne w sposób bardzo przystępny.
Podręcznik napisany jest językiem prostym i zrozumiałym. Informacje w nim zawarte są aktualne i przydatne. Jego zaletą jest skondensowana forma. Zastosowano wyróżnienia, w których zawarto podsumowanie najważniejszych informacji. Zagadnienia teoretyczne przedstawiono w jasny i czytelny sposób, w postaci licznych tabel i rycin. Uwzględniono głównie leki, dopuszczone do obrotu i stosowane w Polsce. Ponadto, książka wzbogacona jest o stronę internetową, gdzie zawarte są odpowiedzi i komentarze do zadań oraz kolorowe zdjęcia i ryciny.
Podręcznik jest skierowany głównie do studentów wydziałów lekarskich oraz pracujących lekarzy, jednak wiele cennych informacji mogą w nim znaleźć także studenci innych kierunków medycznych.
Materiał zawarty w podręczniku został podzielony na pięć części. W pierwszej omówiono ogólne zasady wystawiania recept. Oprócz szczegółowego opisu w tekście, przedstawiono schemat recepty papierowej z dokładnym wyjaśnieniem wszystkich rubryk. Rozdział zawiera informacje dotyczące sposobu wyrażania dawki substancji czynnej w leku, sposoby zapisywania dawki w leku złożonym, sposoby zapisywania recept na leki o potencjale uzależniającym, jaką ilość leków można zapisać na jednej recepcie, jaki jest czas na realizację recepty oraz jak poprawić błędy na recepcie. Ponadto, autorzy poddają źródła, z których powinno się korzystać w celu poszerzenia wiedzy o leku.
W drugiej części przedstawiono charakterystykę różnych postaci leków recepturowych (wyodrębniono 3 rozdziały - stałe, półstałe i płynne leki recepturowe). Do każdego rozdziału podano przykłady recept z krótkim komentarzem i zadania do samodzielnego napisania recepty przez studenta.
W części trzeciej opisano różne postacie leków gotowych (wyodrębniono 8 rozdziałów – aerozole lecznicze, czopki gotowe, granulaty i proszki, kapsułki i tabletki, płynne leki gotowe, półstałe leki gotowe, systemy terapeutyczne, zioła i preparaty ziołowe). Określono możliwości wybrania optymalnej postaci leków w zależności od choroby pacjenta. Wiedza na ten temat pozwala prowadzić skuteczną i bezpieczną farmakoterapię.
Oprócz zwięzłej części teoretycznej, do każdego rozdziału przedstawiono przykłady zapisywania poszczególnych form leków oraz zadania z doboru postaci leku w zależności od charakterystyki pacjenta do rozwiązania przez studenta.
W części czwartej zawarte są zadania przekrojowe, które umożliwiają sprawdzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności (zapisywanie recept) nabytych przez studenta w trakcie nauki farmakologii.
Część ostatnia, piąta przeznaczona jest głównie dla studenta oraz absolwenta stomatologii. Zawiera opisy postaci leków stosowane w stomatologii oraz podobnie jak pozostałe części przykłady recept i zadania dla studenta.
Cennym uzupełnieniem podręcznika jest zamieszczony w końcowej części książki wykaz związków ułożonych według nazw polskich i łacińskich, które wykorzystuje student do rozwiązywania zadań.
Na podkreślenie zasługuje trafny dobór autorów, z dużym doświadczeniem naukowym i dydaktycznym w dziedzinie farmakologii oraz technologii postaci leku.

Dr n. farm. Agata Woldan-Tambor

Oceń

  • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

 

Komentarze

Zobacz także

Kompendium farmakologii pod red. Prof. Dr. hab. n. med. Waldemara Jańca

W IV wydaniu Kompendium farmakologii szerzej omówiono wszystkie podstawowe zagadnienia współczesnej farmakologii oraz w zwięzły sposób scharakteryzowano sposoby oddziaływania leków na procesy transmisji receptorowej i neuronalnej. Sprecyzowano także mechanizmy działania hormonów, neurohormonów i cytokin. Poszerzony rys historyczny umożliwia ogólne spojrzenie na kształtowanie się teorii działania leków i kierunków działań terapeutycznych. W celu przybliżenia zagadnień mechanizmów działania i farmakodynamiki leków w określonych jednostkach chorobowych opisy wielu grup leków poprzedzono omówieniem podstaw patofizjologicznych lub kliniczną charakterystyką procesów chorobowych, w których dana grupa leków znajduje zastosowanie.

Czytaj więcej

Receptura apteczna – recenzja Młodej Farmacji

Nowa wersja dobrze znanej studentom książki poświęconej recepturze aptecznej. Dzięki wiedzy zawartej w „Recepturze aptecznej” możemy mieć pewność, że wszystko co robimy będzie „lege artis”. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy to większy format tego wydania oraz większa liczba stron w porównaniu do wydania II (o ponad 100!). Jest to wynikiem poszerzenia książki o dodatkowe rozdziały i podrozdziały, np. całkowicie nowy rozdział „Receptura pediatryczna” oraz podrozdział „Receptura preparatów cytotoksycznych”, które mogą być szczególnie interesujące. Ponadto to wydanie zostało wzbogacone o słowniczek zawierający podstawowe definicje związane z recepturą apteczną, który ułatwia korzystanie z podręcznika. W porównaniu z poprzednim wydaniem układ graficzny jest dużo bardziej korzystny, zaletą są liczne rysunki i ryciny oraz tabele (w wyd. III pojawiają się nowe, przydatne tabele oraz zmodyfikowane tabele z poprzednich wydań, które teraz są dużo bardziej czytelne), które ułatwiają zrozumienie zagadnień przedstawionych w podręczniku. W wydaniu III zostało umieszczonych więcej przykładów recept wraz z ich omówieniem (nawet 2 razy więcej niż w poprzedniej wersji książki). Kolejną zaletą „Receptury aptecznej” jest fakt, że odnosi się do Farmakopei IX oraz najnowszej Farmakopei X, więc książka zawiera same aktualnie obowiązujące normy i zalecenia.

Czytaj więcej

Recenzja podręcznika „Farmakologia: repetytorium” pod redakcją Ryszarda Korbuta

Jak efektywnie uczyć się farmakologii? Metod jest tak wiele, jak książek, po które możemy sięgnąć chcąc dobrze wypaść na egzaminie bądź przypomnieć sobie niezbędne podstawy już w trakcie naszej praktyki lekarskiej. Sęk w tym, by znaleźć właśnie te podręczniki, dzięki którym nauka staje się przyjemna, a powtarzanie łatwe i szybkie. Tym razem pod lupę wzięliśmy podręcznik „Farmakologia. Repetytorium” pod redakcją naukową Ryszarda Korbuta.

Czytaj więcej

Recenzje

Do pobrania


Przejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy