Medycyna PZWL.pl

PZWL

Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowy – Kompendium farmakologii pod red Prof. dr. hab. n. med. Waldemara Jańca

W publikacji w sposób zwięzły scharakteryzowano patofizjologiczne podstawy oraz kliniczne aspekty procesów chorobowych, w przypadku których poszczególne grupy leków znajdują zastosowanie, a także mechanizmy działania tych leków. W celu ułatwienia praktycznego wykorzystania farmaceutyków w terapii podano nazwy i dostępne postaci wybranych produktów handlowych, a także międzynarodowe nazwy substancji czynnych.

Udostępniamy Państwu jeden z rozdziałów tej publikacji, który dotyczy leków wpływających na autonomiczny układ nerwowy. Zapraszamy do pobierania!

Bezpłatny newsletter

Zapisz się na newsletter i pobierz bezpłatne materiałyPrzejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy

FB