Medycyna PZWL.pl

PZWL

Nowe obowiązki i zasady odpowiedzialności prawnej w praktyce wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Nowe obowiązki i zasady odpowiedzialności prawnej w praktyce wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Zapraszamy na nowe, niezbędne w Państwa pracy szkolenie - "Nowe obowiązki i zasady odpowiedzialności prawnej w praktyce wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Wymagane procedury bezpieczeństwa – informowanie pacjenta – dokumentacja i kontrole!

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00.

Noweobowiązki i zasady odpowiedzialności prawnej w praktyce wykonywania zawodupielęgniarki i położnej

Wymagane procedury bezpieczeństwa – informowanie pacjenta –dokumentacja i kontrole 

 

I . Odpowiedzialnośćprawna – o czym warto pamiętać w praktyce

a)Status prawny pielęgniarki i położnej – czym charakteryzuje się w praktyce

b)Wykonywanie zawodu zgodnie z obowiązującym prawem – o czym należy pamiętać, aczego unikać

c)Konflikt z prawem w pracy – przykłady z wokandy sądów pielęgniarek i położnychoraz sądów powszechnych

d)Nowość „błąd wykonawczy” - jak się przed nim uchronić?

e)Tajemnica zawodowa – czy zawsze każe milczeć?

f)Dane osobowe i dane wrażliwe w pracy pielęgniarki i położnej

 

2. Instrukcja „obsługi”pacjenta

a)Czy pacjent ma też obowiązki, czyli jak poradzić sobie z pacjentemroszczeniowym

b)Zgoda pacjenta – Jak powinna wyglądać? Odbierać czy nie? „Pułapki” rodzącekonsekwencje prawne dla pielęgniarki i położnej

b)„Trudny” pacjent – czyli pacjent nieprzytomny, pod wpływem alkoholu i środkówodurzających, pacjent – Świadek Jechowy, pacjent niepełnoletni – podstawowezasady postępowania

c)Opiekun prawny a faktyczny pacjenta – czy to ważne dla pielęgniarki i położnej?

 

3. Pielęgniarska ipołożnicza dokumentacja medyczna, czyli największa broń w pracy

a)Praktyczne wskazówki prawidłowo sporządzonego raportu oraz innych wpisów wdokumentacji medycznej.

b)Treść raportu – czyli co? Tzw. wpisy fakultatywne w dokumentacji medycznej, októrych nie wspomina ustawa.

c)Ograniczenia treści opisywanych w raporcie – czy naprawdę istnieją i co na toprawo?

d)Co z tą pieczątką?

e)Przykłady wpisów w dokumentacji medycznej – prawidłowych i nieprawidłowych

4. Zlecenie lekarskie

a) Jakprawidłowo wykonać zlecenie lekarskie?

b)Kiedy odmówić wykonania zlecenia lekarskiego?

c)Stan zagrożenia życia pacjenta – o czym pamiętać

d)Konsekwencje prawne niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zlecenialekarskiego albo niezasadnej odmowy wykonania zlecenia lekarskiego - przykładyz wokandy sądów pielęgniarek i położnych oraz sądów powszechnych

 

5. Pytania uczestnikówszkolenia.

Więcej informacji: http://konferencje.pzwl.pl/odpowiedzialnoscpielegniarkiipoloznej

Zarejestruj się: http://konferencje.pzwl.pl/odpowiedzialnoscpielegniarkiipoloznej/rejestracja

Oceń

  • Obecnie 0 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

Komentarze

Zobacz także

Pacjent z wirusem HIV – bezpieczeństwo i opieka

Opieka nad pacjentem zakażonym wirusem HIV stanowi zawsze wyzwanie dla personelu medycznego. Z jednej strony sytuacja taka wymusza wzmożenie uwagi i koncentracji podczas wykonywania wszelkich czynności pielęgnacyjnych, diagnostycznych czy terapeutycznych, z drugiej zaś szczególnego potraktowania wymaga sam pacjent.

Czytaj więcej

Szczepienia ochronne w praktyce pielęgniarki i położnej

Szczepienia ochronne są niekwestionowaną obroną w zapobieganiu występowania chorób zakaźnych. Znane z przeszłości masowe zachorowania dziesiątkujące ludność, zwłaszcza osoby najsłabsze, w tym dzieci, powodowały epidemie chorób zakaźnych, co wraz z niedożywieniem ludności decydowało o wysokiej umieralności populacji ludzkiej.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność pracownicza – w praktyce lekarza dentysty

Celem publikacji pod tytułem Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty jest przedstawienie aktualnych wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w praktyce stomatologicznej. W pracy przestawiono proces jej tworzenia, przechowywania i udostępniania. Prezentujemy Państwu rozdział dotyczący odpowiedzialności pracowniczej.

Czytaj więcej

Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK - wprowadzenie

Regulacje prawne są związane praktycznie z każdą dziedziną życia, w tym również z medycyną. Znajomość przepisów jest ważna dla lekarzy i lekarzy dentystów podczas wykonywania pracy zawodowej, ponieważ te właśnie grupy zawodowe podejmują decyzje dotyczące procesu leczenia pacjenta oraz oceniają stan jego zdrowia, który stanowi jedną z przesłanek przyznania określonych świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeń społecznych rolników. Absolwenci kierunków lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych, również rozpoczynając karierę zawodową, powinni znać regulacje dotyczące prawa medycznego oraz orzecznictwa lekarskiego. Należy podkreślić, że absolwenci powyższych kierunków, przystępując do Lekarskiego egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego zobowiązani są odbyć staż w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego, jak też dysponować wiedzą z tego zakresu.

Czytaj więcej

Recenzje

Do pobrania


Przejdź do działu reklamy i współpracy b2b

Nasi partnerzy